Favorites RSS
Понеделник, 11.10.2021, 17:59
Автомбилна гума Автомбилна гума

Ако сънувате автомобилна гума, това е знак за проблеми в...

пълен текст
Автомобил Автомобил

Ако сънуваш автомобил, означава, че е време да оставиш миналото зад себе...

пълен текст
Автор Автор

Ако сънувате някой автор — очаква ви интересна и весела беседа; ако разговаряте или спорите с...

пълен текст
Агент Агент

Ако сънувате или разговаряте с агент — незабавно купете акции; ако сте вие — не се доверявайте...

пълен текст
Агне Агне

Ако сънувате агне, то този сън символизира Вашите невинност, честност и чистота на...

пълен текст
Агония Агония

Ако сънувате агония — това е мъчителен сън, но без никакви лоши последствия; ако вие сте в агония...

пълен текст
Ад Ад

Ако сънувате, че сте в ада може би страдате от това, че сте въвлечени в ситуация от която не...

пълен текст
Адам и Ева Адам и Ева

Ако сънувате Адам и Ева то това означава, че пренебрегвате мъжкия Ви аспект ако сте жена и...

пълен текст
Адвокат Адвокат

Ако сънувате адвокат, означава, че изпитвате нужда от по-високи...

пълен текст
Администратор Администратор

Ако сънувате администратор — на пътя ви ще се появи неочаквано препятствие; ако разговаряте с...

пълен текст