Favorites RSS
Понеделник, 11.10.2021, 13:37
Убежище Убежище

Ако сънувате или се намирате в убежище се ползвате от благосклонността на другите; ако е в храм...

пълен текст
Убиец Убиец

Ако сънувате убиец, значи съществени аспекти от Вашите чувства са изчезнали. Чувствате, че...

пълен текст
Убийство Убийство

Убиеш ли в съня си някой без да искаш, значи трябва да си по – въздържан и предпазлив, да...

пълен текст
Убито животно Убито животно

Ако сънуваш убито животно, това е знак за голямо...

пълен текст
Убожание Убожание

Ако сънувате, че сте се уболи на нещо — ще ви...

пълен текст
Увереност Увереност

Ако сънувате, че сте уверени в нещо — обърнете внимание на всекидневните работи; ако е друг —...

пълен текст
Увеселение Увеселение

Ако сънуваш увеселение, това е знак за...

пълен текст
Увод Увод

Ако сънувате, пишете или четете увод — могат да възникнат дрязги между вашите...

пълен текст
Уволнение Уволнение

Ако сънувате, че сте уволнени — положението ви в службата не е добро; ако е друг — ще ви настигне...

пълен текст
Угаждане Угаждане

Ако сънувате, че някой си угажда — заемете с някаква нова работа; ако сте вие — не предприемайте...

пълен текст