Favorites RSS
Вторник, 09.08.2022, 08:08
Изход Изход

Ако сънувате или гледате изход — в скоро време очаквайте неприятности и разпри; ако го откриете...

пълен текст
Изцеждане Изцеждане

Ако сънувате, че изцеждате нещо — перспективите ви са безнадеждни; ако друг изцежда нещо —...

пълен текст
Изчезване Изчезване

Ако сънувате, че нещо е изчезнало — ще ви посети неочакван за вас човек; ако е изчезнал някакъв...

пълен текст
Изчисление Изчисление

Ако сънувате, че изчислявате нещо — ще се безпокоите; ако е друг — ще...

пълен текст
Изявление Изявление

Ако сънувате или чувате изявление — ваш добър приятел ще ви даде полезен съвет; ако вие правите...

пълен текст
Иисус Христос Иисус Христос

Ако сънувате Исус Христос — очаква ви спокойна старост; ако говорите с него — мир и...

пълен текст
Икона Икона

Ако сънувате, че гледате или се молите пред икона — този сън не е добър за вас, ще ви налегнат...

пълен текст
Икономика Икономика

Ако сънувате, че изучавате икономика — ще чуете лоши приказки за загубена от вас работа; ако я...

пълен текст
Икономия Икономия

Ако сънувате, че правите икономия — ще получите радост, другарство; ако друг — я прави — ще ви...

пълен текст
Иконописец Иконописец

Ако сънувате или говорите с иконописец — ще получите дългоочакваните от вас пари; ако сте вие —...

пълен текст