Favorites RSS
Неделя, 26.05.2024, 11:13
Социалният статус влияе на неспокойния сън

Според проучване между 159,856 хора ниското ниво на образование, доходите и безработицата водят до повишаване на неспокойния сън. Разтройствата в съня също се оказват по-вероятни при хора, които са потомци на различни раси.
 
Резултатите сочат, че хора с по-високо социално и икономическо положение и с по-добро образование, спят по-добре от останалите. Проучването още показва, че полът, възрастта и брачния статус също оказват влияние на здравия сън. Жените се оплакват повече от проблеми със съня отколкото мъжете, особено тези на възраст между 40 и 65 години. Друг любопитен резултат е, че хора между 18 и 24 годишна възраст имат повече проблеми със съня от по-възрастните хора.
 
Учени смятат, че външни и вътрешни фактори могат да причинят повече разтройство в съня на хора с нисък социален и икономически статут. Вътрешни проблеми, които могат да доведат до недостиг на сън, са например болести, депресия, безпокойство, незадоволеност, ниско качество на живот, ниска мотивация за поставяне на съня като главен приоритет. Външни фактори могат да бъдат честа смяна в работното време, семейни проблеми, ограничен достъп до медицинска помощ и безработица.
 
Събрана е демографска и социологична информация и разтройствата в съня са измерени субективно. Изводите от данните показват, че 26% от хората с по-ниски годишни доходи имат проблеми със съня, докато само 8% от хората с големи годишни доходи имат неспокоен сън. Участниците в проучването с висше образование имат по-добър сън от тези, които не са завършили гимназия. Хората, които ходят на работа, показват по-добри резултати отколкото пенсионираните, домакините или студентите. 32% от хората, които са безработни, твърдят, че имат проблеми със съня. 52% от хората, които не могат да работят поради нараняване, болест или инвалидност, имат проблеми със съня. Женените спят по-добре от необвързаните, а тези които са разделени имат най-лош сън.
 
Хората, които системно имат трудности в съня, трябва да се консултират със специалист, за да определят дали страдат от някакво разтройство на съня, което би могло да се лекува успешно.


публикувано от sanovnik на 07.10.2011 15:28
 

Коментари: