Favorites RSS
Понеделник, 11.10.2021, 13:12
Юла

Юла - женска форма на Юлиян.

Юлиан

Юлиан – име на календарен светия, преосмислено от месец юли. Празнува имен ден на 16 юли, денят на Мчца Юлия.

Юлиана, Юлияна

Юлиана, Юлияна - женска форма на Юлиан. Празнува имен ден на 16 юли, денят на Мчца Юлия.

Юлия

Юлия - женска форма на Юлиян. Празнува имен ден на 16 юли, денят на Мчца Юлия.

Юлиян

Юлиян - вариант на Юлиан. Празнува имен ден на 16 юли, денят на Мчца Юлия.

Юлияна

Юлияна - женска форма на Юлиян. Празнува имен ден на 16 юли, денят на Мчца Юлия.

Юлка

Юлка - женска умалителна форма на Юлиян. Празнува имен ден на 16 юли, денят на Мчца Юлия.

Юра

Юра – мъжка форма на Юри, Юрий.

Юри, Юрий

Юри, Юрий - руски вариант на Георги.

Юстин, юстиния

Юстин, Юстиния – от лат. „справедлив“.