Favorites RSS
Понеделник, 11.10.2021, 13:12
Щедра

Щедра - щедра.

Щедрин

Щедрин - щедър.

Щедрина

Щедрина - щедра.

Щериан

Щериан - укрепител (от гръцки).

Щериана

Щериана - женска форма на Щериaн.

Щерион

Щерион - форма на Щериaн.

Щерю

Щерю - кратка форма на Щериан.

Щерян

Щерян - укрепител (от гръцки).

Щеряна

Щеряна - женска форма на Щерян.

Щефания

Щефания - вариант на Стефания.