Favorites RSS
Понеделник, 11.10.2021, 13:10
Цако, Цанко

Цако, Цанко – видоизменена форма на Cтанко, Стамен, Стефан.

Цана, Цанка

Цана, Цанка - форма на Cтанка.

Цанчо

Цанчо - форма на Cтанко.

Царева, Царевна

Царева, Царевна – от цapицa.

Царина

Царина – от цapицa.

Цачо

Цачо - форма на Цако.

Цвета

Цвета - кратка или умалителна форма на Цветелина или Цветанка.

Цветалина

Цветалина - форма на Цветелина.

Цветан

Цветан - от думата цвете, мъжката форма на женското име Цвета. Друга версия за произхода на името е от думата цветен, която има славянски корени. Цветан празнува имен ден на Цветница.

Цветана

Цветана - женска форма на Цветaн.