Favorites RSS
Сряда, 13.10.2021, 16:23
Финка

Финка - кpaтка форма на Фиданка.

Фичо

Фичо - форма на Филип.

Флора

Флора - цвете (oт латински), преведено като Цвете/Цвета.

Флоранс

Флоранс – от френски (florasion) - цъфтящ.

Флорина

Флорина - форма на Флopa .

Фотий

Фотий - от гръцкото phos, photos - светлина.

Фотка

Фотка - от гръцкото phos, photos - светлина.

Фотьо

Фотьо - от гръцкото phos, photos – светлина.

Франциска

Франциска - женска форма от лат. Franciscus - име на католически светец.

Франческа

Франческа - итал. форма на лат. Franciscus.