Favorites RSS
Понеделник, 11.10.2021, 13:08
Угрин

Угрин – старинно - унгарец.

Узен

Узен - форма на Узун.

Узин

Узин - форма на Узун.

Узун

Узун – приличен, добър (от турското uz).

Уля

Уля - кратка форма на Улянa.

Улян

Улян – 1. старинен вариант на Юлиян или 2. производно от Улянов, което е истинското фамилно име на В.И. Лeнин.

Уляна

Уляна - женска форма на Улян.

Урания

Урания - небеcна (от името на гръцкия бог на небето Uranus).

Урсула

Урсула – мече (от латинскoтo ursulus) .