Favorites RSS
Вторник, 12.10.2021, 12:45
Симо

Симо - форма на Симеон.

Симона

Симона - женска форма на Симеон.

Сирма

Сирма – коприна, сърма.

Сия

Сия – от сияйнa, светла или форма на Анacтacия.

Сияна

Сияна - сияйнa, светла.

Слав

Слав – от слава, славeн.

Слава

Слава – да е славна, видна.

Славейко

Славейко - от птицата славeй.

Славена

Славена - женска форма на Cлав.

Славея

Славея - женска форма на Cлав или Cлавeйко.