Favorites RSS
Понеделник, 11.10.2021, 13:06
Павел

Павел - малък, скромен (от латинското paulus). Името на един от дванадесетте апостоли. Денят на Св. pавноапостоли Петър и Павел е 29 юни.

Павла

Павла - женска форма на Павел.

Павлета

Павлета – женска форма на Павел.

Павлин

Павлин - форма на Павел.

Павлина

Павлина - женска форма на Павел.

Паликара

Паликара - от диал. паликар - "юнак" (от гр. pallikari).

Паликари

Паликари - от диал. паликар - "юнак" (от гр. pallikari).

Палома

Палома – популярно име.

Панагия

Панагия - пресвета (от гръцките pan - всичко и agios - свещен).

Панайот

Панайот - всесвещен (от гръцките pan - всичко и agios – свещен).