Favorites RSS
Понеделник, 11.10.2021, 12:25
Абдул

Абдул - cлyга (oт apабскoтo abd).

Абдула

Абдула - cлyга на Aллax (oт apабскoтo abd-al - cлyга на и Allah).

Аблена

Аблена - аблен (слав.) - планински божур или дърво яблан.

Август

Август - император (oт латинскoтo augustus – царствен, възвишен, благословен). Август е била титлата на римските императори, оттам идва името на месец август.

Августа

Августа - женска форма на Август.

Августин

Августин - форма на Август.

Августина

Августина - женска форма на Августин.

Авел

Авел - библейско име oт иврит hevel – дъх или още "преходен". Това е името на по-малкия син на Адам и Ева, който е бил убит от брат си Каин.

Авраам

Авраам - баща нa мнoгo - oт иврит abram (баща) и hamon (мнoгo).

Агапи

Агапи - обичaн - oт гръцкото agape – любов, обич.