Favorites RSS
Вторник, 16.01.2018, 15:36
Тако

Тако - кратка форма на Атанас.

Тамара

Тамара - палма („тамар“ от иврит).

Танас

Танас – съкратена форма на Атанас.

Танаска

Танаска – съкратена форма на Атанаска.

Таника

Таника - форма на Таня.

Танимир

Танимир - форма на Таня.

Танимира

Танимира - форма на Таня.

Танита

Танита - форма на Таня.

Танчо

Танчо - умалителна форма на Танимир или видоизменено от Атанас.

Таньо

Таньо - умалителна форма на Танимир или видоизменено от Атанас.