Favorites RSS
Неделя, 30.12.2018, 16:15
Жаклин

Жаклин - женска форма на френското име Жак, което е форма на Яков.

Жаклина

Жаклина - вариант на Жаклин.

Жан

Жан - френската форма на Йоан, еквивалент на бълг. Иван.

Жана

Жана - женска форма на Жан или съкратено от Божана.

Жанда

Жанда - женска форма на Жандо.

Жандо

Жандо - форма на Божидар или Божан.

Жанет

Жанет - женска форма на Жан.

Жанета

Жанета - женска форма на Жан.

Жанина

Жанина - женска форма на Жан.

Жанна

Жанна - вариант на Жана.